# Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TRANG CHỦ DÂY CHUYỀN CÀ RÁ LẮC NHẪN BẠCH KIM LIÊN HỆ TIỂU SỬ VỊ TRÍ GIẤY PHÉP
TRANG CHỦ
DÂY CHUYỀN
CÀ RÁ
LẮC
NHẪN
BẠCH KIM
LIÊN HỆ
TIỂU SỬ
VỊ TRÍ
GIẤY PHÉP

 

I.TẠO LOCALHOST
Download chương trình AppServ tại: http://goo.gl/K4xL  Bấm link của Phiên bản AppServ 2.5.10 (16,40 MB). Việc cài đặt qua vài bước đơn giản.
Cài đặt AppServ: Bấm Shortcut > Next > Chọn I agree, chọn nơi lưu trữ thư mục AppServ là D:\AppServ, bấm Next > Check vào 4 Ô vuông, bấm Next > Server Name nhập: localhost – Email nhập email bất kỳ _ Port để mặc định là 80 và bấm Next > Enter root password: 123456 và check Enable innoDB (tránh bị lỗi những trường hợp database có số lượng lớn về Type) > Bấm Install > Bấm Finish.
Khi cài đặt xong bạn vào trình duyệt nhập: localhost.(Có khi không mở ra được, lý do bạn phải đóng một chương trình đang chạy cùng Port với AppServ là Team View).  Sẽ thấy trang: The AppServ Open Project - 2.5.10 for Windows. Vào trình duyệt nhập: localhost sẽ thấy trang   The AppServ Open Project - 2.5.10 for Windows
II.TẠO DATABASE
Bấm lên dòng: phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3  Xuất hiện trang phpMyAdmin, trong Ô Create new database bạn nhập: huemy (Cùng tên trang Web). Trong Ô Collation bạn chọn UtF8_unicode_ci cuối bảng danh sách. Bấm nút Create. Trong cột trái đã thấy tên database vừa tạo: huemy (0) có nghĩa là chưa có Tab dữ liệu nào.
III.TẠO TÊN TRANG WEB

Bạn tạo một trang web có tên huemy trong localhost. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách tạo tên Site.
Trước hết bạn cần kiểm tra tên Trang Web hiện có và hủy các tên không còn sử dụng: Vào Menu Site > Manage Sites > Chọn tên trang Web cần xóa > Bấm dấu - > Yes > Done.

  1. Vào Menu Site > New Site > Site Name: huemy – Local Site Folder: Đến Folder huemy trong www > Bạn đã thấy đường dẫn đã tạo.
  2. Vào Panel Files > Bận đang mở trang Web huemy, bấm xổ xuống > Chọn manage Sites > Bấm đúp lên huemy > Chọn Tab Servers trong cột trái > Xuất hiện nội bên phải, bạn cần nhập:
  • Sever Name: Sever-huemy.
  • Connect Using chọn: Local/Network.
  • Server Folder: D\AppServ\www\huemy.
  • Web URL: http://localhost/huemy.
  • Bấm Tab Advanced, Model chọn PHP MySQL > Save.
  • Đánh dấu Ô Testing > Save > Ok > Ok.
  1. Testing: Bấm đúp File banner.html > F12. Bạn đã thấy banner đang chạy trên trình duyệt với đị5 chỉ: http://localhost/huemy/Public/banner.html