Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TRANG CHỦ DÂY CHUYỀN CÀ RÁ LẮC NHẪN BẠCH KIM LIÊN HỆ TIỂU SỬ VỊ TRÍ GIẤY PHÉP
TRANG CHỦ
DÂY CHUYỀN
CÀ RÁ
LẮC
NHẪN
BẠCH KIM
LIÊN HỆ
TIỂU SỬ
VỊ TRÍ
GIẤY PHÉP

 

2.TẠO BỐ CỤC CHO TRANG WEB

 1. Bấm Site-huemy > New File > Nhập : index.php > Bấm đúp lên File này > Xuất hiện Trang thiết kế cho File index.php.
 2. Bạn cần tạo 4 Rows, đó là: Banner – Menu nagng – Menu đứng và Contents – Footer và tạo 2 Columns là: Menu và Contents. Bấm nút Table, nhập giá trị :
 • Rows : 4 – Columns : 4.
 • Table Width : 1.000 pixels.
 • Border thickness : 2 pixels.
 • Cell padding : 4.
 • Cell Spacing : 4 > Ok.
 1. Tạo Khung Banner : Chọn 2 Ô trên cùng > Bấm nút Merges đáy trái Khung Properties > H nhập 250 (Đây là kích cở Banner 1.000 X 250 px), Bg chọn một màu.
 2. Tạo Khung Menu đứng : Merges 2 Ô dưới khung Banner > H nhập 500, Bg chọn một màu. Bạn Merges 2 Ô bên phải, Bg chọn một màu. Dây là Khung Contents.
 3. Tạo Khung Footer : Bạn Merges 2 Ô cuối cùng, H nhập 100, Bg chọn một màu.
 4. F12 để Preview. Bạn thấy Bố cục nắm sát bên trái, cần chỉnh ra giữa. Bấm Tg <table>, Align chọn Center > Ok > F12 > Yes. Bạn đã thấy bố cục trang Web đã nằm ở giữa.