Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TRANG CHỦ DÂY CHUYỀN CÀ RÁ LẮC NHẪN BẠCH KIM LIÊN HỆ TIỂU SỬ VỊ TRÍ GIẤY PHÉP
TRANG CHỦ
DÂY CHUYỀN
CÀ RÁ
LẮC
NHẪN
BẠCH KIM
LIÊN HỆ
TIỂU SỬ
VỊ TRÍ
GIẤY PHÉP

 

4.TẠO BANNER BẰNG

CHƯƠNG TRÌNH FLASH SLIDESHOW

 

Đây là một chương trình chuyên tạo Banner động cho Website rất đơn giản, dễ tạo và nhanh chóng chỉ sau vài bước.

 1. Download chương trình Flash SlideShow Ver 4.88 Build 2218 tại: http://gg.gg/utbinh150
 2. Bạn tạo khoảng 5 Banner kích cở 1000 X 250 pixels bằng chương trình Photoshop. Download chương trình Photoshop CC tại:  http://gg.gg/utbinh137. Bạn tạo một Folder tên Banner chứa 5 Banner này đặt tại Desktop.
 3. Mở Chương Trình Flash SlideShow > BấmTab Photo > Trong File Explorer chọn Desktop > Bấm Folder Banner bên phải > Xuất hiện 5 Banner, chọn hết > Bấm nút Add > Xuất hiện 5 Banner Khung dưới.

Bấm lên Thumbnail của Hiệu ứng chuyển cảnh trong Khung dưới > Xuất hiện danh sách Transition Effect. Có 2 cách chọn hiệu ứng:

 • Chọn  tất cả Banner > Chọn Random (ngẫu nhiên) > Bấm Allpy to All.
 • Chọn Từng Thumbnail > Chọn từng hiệu ứng > Bấm Apply to Selected.

Sau khi chọn xong sẽ thấy biểu tượng của từng hiệu ứng trước Banner.

 1. Bấm Tab Theme > Chọn Basic > Chọn một mẫu (Chọn mẫu nào mà Ô Width và Height có thể nhập giá trị vào được) > Nhập Widht: 1000 và Height: 250 (Đúng kích cở Banner đã tạo) > Transition duration chọn 3 seconds – Photo Show duration chọn 3 seconds.  
 2. Tạo một Folder tên Public tạo Desktop> Bấm Tab Public của chương trình > Trong dòng Output folder bạn bấm nút có biểu tượng 3 chấm > Đến Folder Public > OK. Bạn đã thấy đường dẫn vừa tạo > Bấm Public Now.
 • Xem biểu diễn: Bấm nút View Flash Slide Show.
 • Xem nội dung của Folder Public: Bấm nút Open Output Folder.
 1. Dán Banner: Copy File: banner.swf dán vào: www/huemy/Flash (huemy là tên Website và flash là tên một Folder bạn phải tạo trong Folder huemy).
 2. Xem kết quả chèn Banner: Bấm đúp File index.dwt > Bấm đúp Folder Flash (Trong trường hợp chưa thấy Folder Flash bạn bấm phải vào khung Panel Files chọn Refresh Local Files) > Rê Trang banner.swf qua khung thiết kế > Save All > F12. Bạn đã thấy Banner đang thực thi với các hiwệu ứng mà bạn đã chọn.